Comunicacions especials en temps de COVID-19

Recordatori

Les directrius de salut pública i governamentals tenen prioritat sobre les directrius presentades en aquest document. Es pot accedir a aquestes directrius mitjançant aquest enllaç: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/.

Definició: organitzadors

Els organitzadors d’un assaigs són el cap de colla i la junta. Quan se us prega de comunicar amb els organitzadors, heu de contactar amb el cap colla (clement.contini@ccquebec.cat) o en el cas que fos absent, la junta (castellersdemontreal@ccquebec.cat).

Confidencialitat

Els organitzadors no nomenaran les persones que es posen en contacte amb ells per les situacions presentades en aquest document a les comunicacions. Tanmateix, es donarà a conèixer la identitat d’aquestes persones als organitzadors per tal de facilitar la comunicació amb la resta de la colla.

Protocol per a tots els castellers i castelleres

Si té símptomes de COVID-19

No s’ha de presentar a l’assaig. No cal que informi els organitzadors del seu estat, però la salut pública recomana que faci la prova.

Si té un resultat positiu a la COVID-19

S’ha d’informar els organitzadors si vostè va participar a un assaig fins a 48 h abans de la prova o 48 h hores abans de l’aparació dels símptomes.

Si ha estat en contacte amb algú que ha sortit positiu a la COVID-19

Si vostè ha de fer la prova (o està esperant el resultat) i que ha participat a un assaig fa menys de 48 hores, ha d’informar els organitzadors de la seva situació i avisar-los així com rep el resultat.

Protocol per als organitzadors

Un participant a l’últim assaig té un resultat positiu

Els organitzadors han de:

  1. Informar immediatament la junta i el cap de colla
  2. Designar la persona encarregada de comunicar la informació amb la colla
  3. Comunicar amb tots els participants del darrer assaig. Hi ha un exemple de missatge al final d’aquest document. La comunicació es transmetrà per courreu electrònic i els missatges s’enviaran a cada participant. La persona qua hagi testat positiva no serà esmentada.

Un participant a l’últim assaig ha estat en contacte amb una persona que ha donat positiva

Els organitzadors han de:

  1. Informar immediatament la junta i el cap de colla
  2. Designar la persona encarregada de comunicar la informació amb la colla
  3. Comunicar amb tots els participants del darrer assaig. Hi ha un exemple de missatge al final d’aquest document. La comunicació es transmetrà per courreu electrònic i els missatges s’enviaran a cada participant. La persona qua hagi testat positiva no serà esmentada.
  4. Comunicar amb les mateixes persones un cop se sàpiga el resultat de la prova.

Exemple de comunicions

Un casteller ha provat positiu

Bonjour,

Une personne présente à l’entraînement du <DATE> a reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19. Étant donné que l’entraînement des castells est considéré comme une activité avec contacts étroits, la santé publique demande à ce que vous passiez un test de dépistage.

Merci de répondre à ce message lorsque vous recevrez le résultat de votre test de dépistage.

Nous communiquerons avec vous quant au maintien ou à l’annulation du prochain entraînement.

Merci,

Note: ce message a été envoyé à tous les membres présents à l’entraînement du <DATE>.

Un casteller ha estat en contacte amb algú que ha provat positiu

Bonjour,

Une personne présente à l’entraînement du <DATE> nous a informés avoir été en contact avec quelqu’un qui a testé positif à la COVID-19. Cette personne va faire un test de dépistage le plus rapidement possible et nous communiquerons de nouveau avec vous dès qu’elle nous aura transmis le résultat de son test de dépistage.

Merci,

Note: ce message a été envoyé à tous les membres présents à l’entraînement du <DATE>.

Bonjour,

La personne qui avait été en contact avec une personne positive nous a transmis le résultat de son test de dépistage et celui-ci est négatif.

Merci,

Bonjour,

La personne qui avait été en contact avec une  personne positive nous a transmis le résultat de son test de dépistage et celui-ci est positif.

 Étant donné que l’entraînement des castells est considéré comme une activité avec contacts étroits, la santé publique demande à ce que vous passiez un test de dépistage.

Merci de répondre à ce message lorsque vous recevrez le résultat de votre test de dépistage.

Nous communiquerons avec vous quant au maintien ou à l’annulation du prochain entraînement.

Merci,

Note: ce message a été envoyé à tous les membres présents à l’entraînement du <DATE>.